main Карта сайта E-mail
Гимнастика Это интересно Новости компаний Новости отросли Статьи Карта сайта Карта сайта Карта сайта Полезные статьи Туры в Италию Создание web-сайтов Хорошие наручные часы - стильный и полезный аксессуар Влияние музыки на человеческий организм
kancport
kancport

ГОЛОВНА НОВИНИ
Новини компаній
Новини галузі
Це цікаво
Експорт Новин
ТОВАРИ ТА ЦІНИ
Прайси
Хіти продажів
Бренди
Хочу придбати
Хочу продати
КОМПАНІЇ
Каталог компаній
Cайти компаній
Топ 20 компаній
Нові абоненти
ПРЕС-ЦЕНТР
Прес-релізи
Статті
Інтерв'ю
ФОРУМ ПРО ПОРТАЛ
Інформація
Карта сайту
Контакти
Рекламодавцю
УАПКТ
Виставка
Конференція УАПКТ
Новини УАПКТ
Спортивні заходи
Зліт УАПКТ
НЕПЛАТНИКИ
Вхід в систему Пошук по сайту

ОПИТУВАННЯ

 
Что может подтолкнуть вас к покупке?
Підсумки
 

 
 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ


07 грудня 2011 року

На підприємствах, що мають внутрішню організаційну структуру, розробляють положення про структурні підрозділи. У статті — про особливості оформлення таких документів на прикладі положення про адміністративно-господарський відділ. 

 

Необхідність розроблення положень про структурні підрозділи передбачена частиною другою статті 64 Господарського кодексу України, відповідно до якої функції, права та обов’язки структурних підрозділів визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом або іншими установчими документами суб’єкта господарської діяльності.

Положення про структурний підрозділ —це організаційно-правовий документ, який встановлює порядок створення структурного підрозділу, його завдання, функції, права та обов’язки, організацію роботи, взаємовідносини з іншими структурними підрозділами підприємства.

Проект положення про структурний підрозділ складає керівник цього підрозділу або інший працівник підрозділу за дорученням керівника. Фахівці кадрової та діловодної служб підприємства мають надавати методичну допомогу працівникам, яким доручено розроблення положень про структурні підрозділи.

Положення оформлюють на загальному бланку підприємства, або на бланку відповідного структурного підрозділу, або на чистих аркушах паперу формату А4.

Реквізитами положення про структурний підрозділ є:

— назва підприємства;

— назва структурного підрозділу;

— назва виду документа (ПОЛОЖЕННЯ);

— дата документа;

— реєстраційний індекс документа;

— місце складання документа;

— гриф затвердження документа;

— заголовок до тексту документа;

— текст документа;

— підпис;

— візи документа.

Під час складення і оформлення положення про структурний підрозділ слід мати на увазі, що:

— для оформлення цього документа на бланку доцільно використовувати бланки з кутовим розташуванням постійних реквізитів. Це пов’язано з тим, що гриф затвердження має бути розташований вище реквізиту «Назва виду документа», тому що затверджується сам документ, а не лише його текст. На поздовжніх бланках зробити це практично неможливо через відсутність вільного місця для грифу затвердження у правому верхньому куті бланка;

— назва виду документа (ПОЛОЖЕННЯ) може поєднуватися із заголовком до тексту документа — «про структурний підрозділ», наприклад: ПОЛОЖЕННЯ про департамент підтримки бізнесу; ПОЛОЖЕННЯ про адміністративно-господарський відділ; ПОЛОЖЕННЯ про сектор юридичного забезпечення;

— положення про структурний підрозділ затверджується наказом керівника підприємства або безпосередньо керівником підприємства, тому в цьому документі обов’язково оформлюють відповідний гриф затвердження.

— дату і реєстраційний індекс положення про структурний підрозділ проставляють у день його затвердження;

— текст положення складається із розділів, кожний з яких може бути поділено на підрозділи, пункти та підпункти, котрі нумерують арабськими цифрами;

— підписує положення про структурний підрозділ керівник цього підрозділу;

— візують положення про структурний підрозділ заінтересовані посадові особи (найчастіше — заступник керівника підприємства, що відповідає за напрями діяльності цього структурного підрозділу, керівники юридичної, кадрової та фінансової служб підприємства).

 

Структура положення

 

Текст положення про структурний підрозділ зазвичай включає такі розділи:

1. Загальні положення

2. Основні завдання

3. Функції

4. Права та обов’язки

5. Керівництво

6. Організація роботи

7. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами

 

У розділі «Загальні положення» зазначають повну назву структурного підрозділу, його місце в організаційній структурі, ступінь самостійності, підпорядкування — органу управління або посадовій особі підприємства, наприклад, одному із заступників керівника підприємства. У цьому розділі наводиться перелік основних нормативно-правових актів, якими структурний підрозділ керується у своїй діяльності, зазначається його внутрішня структура (наявність секторів, груп). У цьому розділі можна зазначити, що структурний підрозділ має бланк і печатку.

У розділі «Основні завдання» узагальнено формулюються завдання цього структурного підрозділу.

Розділ «Функції» є основним у положенні і має містити всебічну характеристику діяльності цього структурного підрозділу, докладний перелік усіх функцій, які повинні забезпечувати вирішення його основних завдань.

У розділі «Права та обов’язки» перелічують права, надані структурному підрозділу для реалізації покладених на нього функцій. При зазначенні прав важливо підкреслити, що вони відповідають чинному законодавству, яке регламентує внутрішню діяльність підприємства. У другій частині цього розділу йдеться про обов’язки структурного підрозділу. Допускається деталізація цього розділу, виходячи з пунктів обов’язків з урахуванням особливостей роботи структурного підрозділу.

Розділ «Керівництво» містить назву посади керівника підрозділу, вимоги до рівня його освіти та стажу роботи. Якщо посадові обов’язки керівників структурних підрозділів на відповідному підприємстві не регламентуються окремими документами (посадовими інструкціями), то в цьому розділі описують компетенцію керівника, його права і обов’язки. До них, як правило, належить функція координації діяльності структурного підрозділу, планування роботи, контролю за роботою працівників, удосконалення організаційної структури, участь у розробленні нормативно-методичного забезпечення тощо.

Щоб розмежувати права підрозділу та його керівника в розділі зазначають персональні права керівника, зокрема: право встановлювати коло відповідальності своїх заступників, затверджувати і підписувати документи, видавати розпорядження з певних питань, призначати і звільняти працівників підрозділу (або представляти документи для цих процедур), вживати заходів щодо заохочення або стягнення тощо.

Крім того, у розділі «Керівництво» називають основні позиції, за якими керівник несе персональну відповідальність: за виконання завдань структурного підрозділу, за стан документації, її відповідність вимогам нормативно-правових актів, стандартів, вірогідність інформації, її нерозголошення, організацію роботи підрозділу, роботу з кадрами, а також за невиконання завдань, покладених на керівника цим положенням.

У розділі «Організація роботи» відповідно викладають порядок організації роботи у структурному підрозділі.

У розділі «Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами» визначаються взаємозв’язки структурного підрозділу у процесі здійснення його діяльності, взаємні зобов’язання, подається характеристика вхідної і вихідної документації (планової, звітної, аналітичної тощо), періодичність її подання, назви підрозділів, які надають і одержують цю інформацію.

Положення підписує посадова особа, яка є його безпосереднім розробником (наприклад, начальник відділу), візує юридична служба (юрист), затверджує керівник підприємства.

Положення набуває чинності з моменту його затвердження.

 

Уніфіковану форму положення про структурний підрозділ

та Зразок положення про адміністративно-господарський відділ

див. у журналі «Секретар-референт» № 12, 2011, с. 24–31

http://secretar.com.ua/

 

Олена Загорецька,

канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Читайте також:

Ловушка для тех, кто работает дома, 29.11.2011
Как вести себя на первой работе?, 29.11.2011
Как упростить свой рабочий день, 28.11.2011
Как пройти испытательный срок на работе, 28.11.2011
7 пагубных привычек, которыми страдают несчастливые люди, 25.11.2011

Последние новости
Архив новостей

АРХIВ

 
 

 
 

ХІТИ ПРОДАЖІВ

 
 

 
 

ФОРУМИ

   

 
 

СПИСКИ

 
Учасників ринку: 1172
Хітів компаній: 230
Позицій товару: 2820
Прайсів ZIP: 105
Новин: 16749
Заявок на придбання: 960
Заявок на продаж: 474
Повідомлень у форумах: 2374
Тем у форумах: 209
 

ГОЛОВНА НОВИНИ ТОВАРИ ТА ЦІНИ КОМПАНІЇПРЕС-ЦЕНТР ФОРУМ ПРО ПОРТАЛ УАПКТ НЕПЛАТНИКИ
:: 2006 -2010 © Українська Асоціація Постачальників Канцелярських Товарів. Всі права захищені.   Створення сайтуСтворення сайту Media5