main Карта сайта E-mail
Гимнастика Это интересно Новости компаний Новости отросли Статьи Карта сайта Карта сайта Карта сайта Полезные статьи Туры в Италию Создание web-сайтов Хорошие наручные часы - стильный и полезный аксессуар Влияние музыки на человеческий организм
kancport
kancport

ГОЛОВНА НОВИНИ
Новини компаній
Новини галузі
Це цікаво
Експорт Новин
ТОВАРИ ТА ЦІНИ
Прайси
Хіти продажів
Бренди
Хочу придбати
Хочу продати
КОМПАНІЇ
Каталог компаній
Cайти компаній
Топ 20 компаній
Нові абоненти
ПРЕС-ЦЕНТР
Прес-релізи
Статті
Інтерв'ю
ФОРУМ ПРО ПОРТАЛ
Інформація
Карта сайту
Контакти
Рекламодавцю
УАПКТ
Виставка
Конференція УАПКТ
Новини УАПКТ
Спортивні заходи
Зліт УАПКТ
НЕПЛАТНИКИ
Вхід в систему Пошук по сайту

ОПИТУВАННЯ

 
Что может подтолкнуть вас к покупке?
Підсумки
 

 
 


Положення про Раду імпортерів при Кабінеті Міністрів України


11 березня 2005 року

постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2ОО5 р. № 176

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду імпортерів при Кабінеті Міністрів України


1. Рада імпортерів при Кабінеті Міністрів України (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
підготовка рекомендацій щодо формування економічної політики держави у сфері здійснення імпортних операцій;
участь у проведенні експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань імпорту товарів (робіт, послуг) та запобігання недобросовісній конкуренції на внутрішньому ринку, що розглядаються Кабінетом Міністрів України;
розроблення пропозицій стосовно удосконалення митних процедур;
підготовка рекомендацій щодо забезпечення розвитку системи сертифікації товарів, що імпортуються, та інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади та суб' єктів господарської діяльності у сфері здійснення імпортних операцій.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
залучати для розгляду питань, пов' язаних з їі діяльністю, спеціалістів центральних і місцевих орган1в виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;
запитувати в установленому порядку у центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності статистичні дані та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії;
організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, симпозіумів, нарад та інших заходів з питань економічної політики держави у сфері здійснення імпортних операцій;
подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до 11 компетенції.

5. Склад Ради формується з числа підприємців за їх згодою.
Керівництво роботою Ради здійснює 1ї голова.
Голова Ради та його заступник обираються радою з числа її членів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Голова має право вносити зміни до складу Ради.

6. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з план, або за рішенням голови Ради, а у разі його відсутності — заступн голови.

7. Плани роботи Ради затверджуються їі головою. Порядок денний чергового засідання Ради формується за пропозиці~ ії членів.

8. Засідання Ради проводить 11 голова, а у разі його відсутності заступник голови.
сідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні ме як дві третини ї1 членів.
Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосув більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу гол< вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує головуючий. Примірники протоколу розсилаються всім членам Ради, а та' Кабінетові Міністрів України у десятиденний строк після проведеi засідання.

9. Інформаційне забезпечення роботи Ради здійснюється Секретаріа~ Кабінету Міністрів України.Читайте також:

Державна програма протидії контрабанді „Контрабанда-стоп”, 11.03.2005
Ю. Тимошенко даст таможенное добро предпринимателям-импортерам!!!, 28.02.2005
Принятие в ряды Ассоциации компании «Астрея – XXI» (г. Харьков), 25.02.2005
Вадим Зибров («Импорт-Офис», г. Киев) - вице-Президент УАПКТ и Председатель Комитета по выставочной деятельности!, 25.02.2005
УАПКТ и «АККО Интернешнл» проводят конкурс!!!, 23.02.2005

Последние новости
Архив новостей

АРХIВ

 
 

 
 

ХІТИ ПРОДАЖІВ

 
 

 
 

ФОРУМИ

   

 
 

СПИСКИ

 
Учасників ринку: 1191
Хітів компаній: 230
Позицій товару: 2874
Прайсів ZIP: 105
Новин: 16787
Заявок на придбання: 965
Заявок на продаж: 475
Повідомлень у форумах: 2374
Тем у форумах: 209
 

ГОЛОВНА НОВИНИ ТОВАРИ ТА ЦІНИ КОМПАНІЇ ПРЕС-ЦЕНТР ФОРУМ ПРО ПОРТАЛУАПКТ НЕПЛАТНИКИ
:: 2006 -2010 © Українська Асоціація Постачальників Канцелярських Товарів. Всі права захищені.   Створення сайтуСтворення сайту Media5